Where to Find Our Granola

Canton MA Farmer's Market - Canton, MA

Eagle Farms - Milton, MA

Fruit Center Marketplace - Milton, MA

Fruit Center Marketplace - Hingham, MA

Lambert's Fruit Center - Westwood, MA

Main Course Market - Canton, MA

Milton MA Farmer's Market - Milton, MA

Moose Hill Farm Stand - Sharon, MA

Pakeen Farm - Canton, MA

Ward's Berry Farm - Sharon, MA